Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m. n. m., rozkládá se mezi vrchy a protéká jí Luční potok. První zmínka o Lipové jako léno pánů z Tolštejna je z poloviny 14. stol. Roku 1566 vzniklo samostatné panství Lipová, Lipovský zámek patřil k jednomu z nejstarších panských sídel v kraji. Starý zámek byl postaven ve 14. stol. V letech 1675 – 1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737 – 1739 z iniciativy hraběte Salm – Reifferscheida.

Poté byl starý zámek přestavěn na pivovar s velmi významným postavením. Od zámku vede lipová alej, která původně směřovala až ke kapli ve Vilémově a byla vysázena roku 1726. Roku 1750 došlo k povýšení obce císařským dekretem na městys i propůjčení erbovního znaku.

Na červeném pozadí je vyobrazena spravedlnost – panna v bílém, převázanýma očima, držící v pravé ruce meč a v levé zlaté váhy. V roce 2005 na základě rozhodnutí předsedy poslanecké sněmovny byl obci udělen nový znak a vlajka. Znak je kresebně upravenou variantou původního znaku obce. Oproti původnímu znaku má na taláru nově připevněnou sponu s motivem lipového listu v červené barvě na zeleném podkladu. Vlajka je vytvořena nově, plocha je úhlopříčně dělena na červenou a zelenou plochu, kde se do sebe prolínají dva lipové listy, vždy v obrácené barevnosti. Motiv lipového listu je odkazem na nový poválečný název obce – Lipová.

Až do roku 1938 byla Lipová sídlem okresního soudu s věznicí jehož budova byla postavena roku 1893. V obci jsou také významné památky, mezi které patří také kostel zasvěcen sv. Šimonovi a Judě, socha sv. Jana z Nepomuku, která byla po rekonstrukci přestěhována do parku v blízkosti autobusové zastávky. Největší vzácností je socha sv. Josefa naproti škole, která čeká na rekonstrukci.

V obci sídlí v podstávkovém domečku na návsi Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. Pro záchranu domečku nechala obec zhotovit pohlednici jejíž zakoupením přispějete na jeho záchranu.

V současné době má obec dvě priority: obnova zámeckého rybníka, včetně odbahnění a zhotovení kanalizace s napojením na vilémovskou čističku.

Kulturně sportovní život v obci: tradiční Lipovský jarmark a trh starých řemesel, Lipovský Dřevák, setkání rodáků, sportovní oddíl kopané a jiné kulturní aktivity.