Město Dolní Poustevna leží v západní části Šluknovského výběžku. Z geomorfologického hlediska náleží k celku Šluknovská pahorkatina, přesněji do okrsku Šenovská pahorkatina. Šluknovská pahorkatina vyplňuje téměř celé území Šluknovského výběžku, kromějeho jižní a jihozápadní části. Vznikla na horninách lužického žulového masivu a nejvýraznějšívrcholy, tvořené především mladými vulkanickými horninami, jsou Hrazený (608 m), Vlčí hora, Jitrovník (509 m) a Špičák u Varnsdorfu (544 m). Nejvýraznějšímivrchy v katastru města jsou Poustevník (454 m), kterému místní říkají též Špičák, a Spálený vrch (443 m).

Jedná se o mírně zvlněnou krajinu s výškovými rozdíly maximálně do 300 metrů, bez výrazných prvků, ale se zachovalou přírodou a střídavými lesními porosty. Šluknovská pahorkatina je jedním z nejstarších vyvřelých hlubinných těles ve střední Evropě. Na území Česka je složena ze čtyř základních typů hornin, starých 510–570 mil. let (rumburská a brtnická biotitická žula, granodiorit a dvojslídný granodiorit).