Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Dobrovolného svazku obcí Sever za rok 2016
(podle zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)