NP České Švýcarsko

mikroregion Sever leží na hranici národního parku České Švýcarsko

turistické cíle

v mikroregionu naleznete mnoho turisticky zajímavých míst

DSO Sever

VÝZVA k podání nabídky a prokázání kvalifikace do poptávkového řízení

Název zakázky: Vedení a administrace realizace, žádosti o platbu, monitorování a vypořádání projektu „Strategické řízení v obcích DSO Sever“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17 _080/0009947, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa Předmět zakázky a její technická specifikace Předmětem plnění zadání je specifikován ve vzoru Příkazní smlouvy (dále jen „PS“), která je přílohou tohoto textu výzvy. Dílo […]

zobrazit další...

Kultura

Beseda „Putování za rozhlednami“

Poslední lednový čtvrtek se díky Spolku Jiřík i Městu Jiříkov nesl v duchu příjemného putování po rozhlednách Lužických hor i Českosaského Švýcarska. Pozvání přijali autoři publikací – Martin Řeháček, Jan Pikous, Karel Stein, omluvit se z důvodu nemoci musel Petr Zámiš. Do příjemně vytopené zasedací místnosti Městského úřadu našlo cestu 50 zájemců o tuto poutavou […]

zobrazit další...

Turistika

Otevření přeshraniční turistické stezky Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger

Město Dolní Poustevna, KČT Dolní Poustevna a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření přeshraniční turistické stezky Dolní Poustevna – Gerstenberg – Unger ve čtvrtek 25. února 2016. Tato stezka výrazně přispívá k propojení zajímavých cílů v Česku a Německu v okolí měst Dolní Poustevna a Sebnitz a zvyšuje tak […]

zobrazit další...